SKAB STÆRKE FÆLLESSKABER MED TEAM COACHING

HER KAN DU SE PROCESSEN I TEAM COACHING

Gennem tilpassede og veldokumenterede metoder identificerer jeg de kompetencer og udfordringer teamet allerede er i besiddelse af. Formålet er at udvikle gruppedynamikken og udfordringerne heri. Team Coaching metoden bidrager til at skabe indsigt i og anerkendelse af de grundlæggende forskelle mellem medarbejdere og ressourcer i teamet, samt ikke mindst optimere og effektivisere samarbejdet. Jeg udvikler både teamet som helhed og den enkeltes rolle i teamet.

Team coaching  tager fat på fundamentet for, hvordan vi skaber en god arbejdsplads. Fundamentet tager udgangspunkt i hvordan vi er overfor hinanden og hvordan vi gerne vil arbejde sammen. Derfor laver jeg altid forløb for leder og medarbejdere sammen. Det gør jeg, fordi det i bund i grund handler om at tale sammen i øjenhøjde og blive opmærksomme på alle de små ting i dagligdagen, som frembringer konflikter, misforståelser og ineffektivitet.

Ethvert team er en levende organisme af forskellige mennesker og derfor er der ikke et eneste forløb, som er ens. Emner, som bliver taget op under sessioner i teamcoaching er f.eks. kraftfuld kommunikation, aktiv lytten, konflikthåndtering, overbevisninger, Enneagrammet med styrken i forskelligheder, feedback, produktive møder etc. 

 

Til inspiration

Glade ansatte er er vigtigere end glade kunder

Hvilket understøttes af IMD Professor Rosa Chuns undersøgelse om hvordan omsætningen falder når medarbejdertilfredsheden er lavere end kundernes.

Are you benefiting from your reputation

Sådan laver du selv teamcharter

Jeg har lært flere hvordan de laver teamcharter og spilleregler med stor succes i egen afdeling, team  eller som projektleder.

Jeg kommer gerne ud og lærer jer det i din virksomhed. Se workshoppen her: 

Kunsten at samarbejde

Et team coaching forløb strækker sig over en given periode. Forud for forløbet har alle i teamet været igennem mindst en eller flere individuelle samtaler. Efter aftale inkluderer jeg talenttesten TT38 i forløbet for at identificere teamets talenter og hvordan det påvirker samarbejdet. Under hele forløbet indgår lederen i opfølgende individuel coaching og sparring. Jeg er meget inspireret af typologiværktøjet Enneagrammet, som jeg naturligt inddrager i team coaching.

KORT OM ENNEAGRAMMET
Enneagrammet er en 2500 år gammel visdomstradition, som indeholder moderne udviklingspsykologier. Enneagrammet beskriver ni typer på højt, mellem og lavt niveau og er et effektivt redskab til indsigt og selvindsigt, fordi det beskriver udviklingsvejene for hver enkelt type. Enneagrammet beskriver ikke hvem du er, men hvad du gør.

Du er langt mere end en type. Når vi åbner op for Enneagrammets visdom, åbner vi op for din personlige boks. På den måde vil du frit kigge ud og ind til ni helt unikke typer, som med hver deres forskelligheder, giver dig adgang til helt nye indsigter. Det giver nogle aha oplevelser i forhold til jeres kommunikation og samarbejde.

På den måde drager I nytte af forskellighedernes energier – fremfor at lade dem skabe misforståelser og udfordringer.

TIL INSPIRATION

Din virksomheds succes afspejler sig i kvaliteten af jeres fundament

Bliv kontaktet

  Klare mål for forretningen og teamet:

  ⇒Fælles værdier & retningslinjer for samarbejdet – udvikling og gruppedynamik

  ⇒Fælles vision og mission for teamet – retning og mening

  ⇒Fælles målsætning for hvordan teamet kan arbejde optimalt

  ⇒Løbende sparring/coaching med lederen og evt. teammedlemmerne

  Du får:

  ⇒Fælles referenceramme, fælles sprog for teamets samarbejde

  ⇒Indsigt og forståelse af egne reaktions- og adfærdsmønstre

  ⇒Anerkendelse af værdien i forskelligheder

  ⇒Indsigt i og effektiv udnyttelse af synergier og ressourcer i teamet

  ⇒Indsigt i potentielle faldgrupper og konfliktområder i teamet

  Arbejdsformen veksler mellem fælles øvelser, refleksion og implementering.

  TEAMUDVIKLINGSMODELLEN

  ⇒Fundament for opbygning af teamet

  ⇒Indsigt i hinandens styrker, fælles værdier og støttende regler

  ⇒Fælles retning for det mål, som teamet ønsker at arbejde for sammen

  ⇒Synliggørelse af nye handlinger for at opnå visionen

  ⇒Enighed i teamet om konkret måde at være på for at opnå visionen

  ⇒Hvordan sikrer teamet måden at være på for at opnå visionen

  ⇒Enighed i teamet om hvordan målet skal implementeres

  ⇒Teamets nye muligheder for hvem og hvad synliggøres

  FEEDBACK FRA TEAMS

  • Forståelse/accept af forskelligheder
  • Bedre sammenhold og kommunikation
  • Vi har et fælles mål og ved hvor vi skal hen
  • Fokus på at vi er et fælleskab
  • Vi lytter og bruger hinandens kompetencer
  • Synliggjort roller i teamet
  • Vægt på hvad vi selv kan gøre i forhold til kommunikation og overlevering af opgaver
  • Melde ærligt ud i stedet for at gå og surmule
  • Større forståelse for hvor dybt konflikter sidder og vigtigheden i at løse dem tidligt
  • Samlet billede af mine kolleger

  FEEDBACK FRA TEAMLEDERE

  • Synliggørelse af dagligdagsting
  • Øget opmærksomhed på den enkeltes behov
  • Vi har nu noget konkret at stå sammen om
  • Fokus på hvad den enkelte kan gøre
  • Alle kom på banen
  • God tone og positiv stemning
  • Der er lagt et fundament for at skabe resultater internt såvel som eksternt
  • Stemningen i teamet er virkelig god, og vi arbejder mere sammen end før, så noget er sket
  • Mit ledelsesteam og jeg fik virkelig åbnet øjnene op for gruppedynamikken og de udfordringer heri

  FEEDBACK TIL TEAMCOACH

  • Super faciliteret med opmærksomhed på at få alle med
  • Du har styret flokken godt – vi er rigtig gode til at miste retning under møder
  • God til at fange energien
  • Veloplagt
  • God til også at få os ud af tankerne og ned i kroppen
  • Der blev givet plads til alle
  • Alle bød ind til fællesskabet
  • God til at udfordre og til at få os til at åbne op og deltage

  MINE KUNDER SIGER

  Lyder det interessant?

  Kom i gang med din personlige udvikling!

  Kontakt mig i dag, og få hjælp til at komme videre. 

  Jeg er meget aktiv på LinkedIn. Her følger jeg med og deltager i forskellige debatter, kommenterer, laver egne opslag og artikler. Du er velkommen til at linke med mig, være en del af mit LinkedIn netværk og opleve endnu flere af mine personlige referencer.

  Følg mig på Linkedin: