KUNSTEN AT SAMARBEJDE

Enhver form for samarbejde er bygget på gensidig tillid. Nøglen til succes for den moderne virksomhed ligger i at øge den enkelte medarbejders produktivitet eller endnu bedre, at øge produktiviteten i virksomhedens teams. LÆG MÆRKE TIL, at det er produktivitet IKKE effektivitet. Vi kan være effektive uden at være produktive.

Google har gennem de seneste fem år investeret adskillige millioner i at analysere deres samarbejdskultur for at finde frem til opskriften på det perfekte team.

Efter 5 år i 2016 offentliggjorde Google resultatet af deres undersøgelse ”Aristoteles”.

Hverken individuel IQ, køn, venskaber eller fælles uddannelsesbaggrund var afgørende for teamets produktivitet. Det var derimod MÅDEN, hvor på teammedlemmerne behandlede hinanden, om der var gensidig tryghed i gruppen og om medlemmerne følte, at de kunne være sig selv.

Ingen trives med at efterlade en del af deres personlighed hjemme. For at kunne være sig selv, forudsætter det, at der er en atmosfære, hvor man kan være fortrolig – også omkring de forhold, der ikke fungerer. Det nytter ikke udelukkende at være fokuseret på resultater.

Drivkræften i det produktive team er gode gensidige relationer.

De teams, der performede bedst, var med andre ord dem, hvor medlemmerne havde tillid til hinanden.

Kom til et knivskarpt, underholdende og indsigtsfuldt foredrag, hvor vi løfter sløret for de to mest virkningsfulde redskaber, vi bruger i teamudviklingsprocessor for at skabe gensidig tillid og produktive teams.

Vi lærer dig de to mest virkningsfulde redskaber

  • De fleste organisationer går direkte til at lave en vision, uden de har kigget på hvordan teamet gerne vil være overfor hinanden og hvordan de gerne vil arbejde sammen. De undlader helt at reflektere over teamets fælles værdier, som er fundamentet for et produktivt og tillidsfuldt samarbejde. Vi lærer dig hvordan du laver teamcharter og regler.
  • Alle teams indeholder forskellige teamdynamikker, som beskriver energien i teamet og afspejler den gruppe af mennesker teamet består af. Størstedelen af alle teams overkompenserer eller mangler vigtige dynamikker, som giver sig udslag i konflikter, manglende arbejdsglæde og udeblivende resultater. Vi lærer dig hvordan du spotter de eksisterende og manglende teamdynamikker i teamet.

Efter foredraget kan du lave teamcharter og være undersøgende overfor teamdynamikker

Det starter med dig og dit engagement, og derfor vil vi også invitere dig til at deltage aktivt i foredraget.

For spørgsmål til foredraget eller andet er du velkommen til at ringe på mobil 60802293 eller send en mail til lene@tuning8people.dk

P.S. Du kan også bestille foredraget til din virksomhed.