Teamcoaching er fundamentet til et stærkt fællesskab

3 grunde til at du skal vælge teamcoaching gennem Tuning8 People

Skab stærkere fællesskaber med teamcoaching

Løfter dit team i flok? Eller er der brug for at styrke fællesskabet på arbejdspladsen og det personlige ansvar over for hinanden?

Teamcoaching er med til at skabe stærke fællesskaber, hvor folk passer på hinanden. Alle fortjener en god arbejdsplads med gensidig tillid, tryghed og plads til forskellighed.

Formålet med teamcoaching er nemlig at omfavne forskelligheden på arbejdspladsen. Og i stedet for at fokusere på svaghederne og de problemer, som kan fylde og tage over i de daglige arbejdsgange, handler det om at se styrkerne og fordelene ved den.

Får vi sammen vendt det negative mindset med teamcoaching, er der ingen grænser for, hvad I personligt kan udrette i fællesskab i jeres organisation. Skal vi få vendt det negative mindset, så ring til mig på 60 80 22 93 eller skrive en mail til mig på lene@tuning8people.dk, så vender jeg tilbage hurtigst muligt.

Bliv kontaktet

  Hvad er formålet med teamcoaching?

  Gennem tilpassede og veldokumenterede metoder identificerer jeg de kompetencer og udfordringer, teamet allerede har.

  Ingen mennesker er ens, og derfor vil intet team være ens. Hvad der kan være udfordringer for ét team, kan være helt fremmed for et andet team – og omvendt.

  Uanset hvilke udfordringer dit team står over for, er formålet med teamcoaching det samme: At udvikle gruppedynamikken og de udfordringer, der måtte ligge heri, og dernæst arbejde hen imod et mål, som I som team i fællesskab definerer.

  Bliv stærkere gennem teamcoaching metoden

  Når jeg planlægger jeres forløb, gør jeg brug af teamcoaching metoden. Den bidrager med at skabe indsigt i og anerkendelse af de grundlæggende forskelle mellem medarbejdere og ressourcer i teamet.

  Når det er kortlagt, kan vi dernæst optimere og effektivisere samarbejdet. Her fokuserer jeg både på individniveau og gruppeniveau, når jeg lægger vægt på at:

  • Udvikle teamet som helhed.
  • Udvikle den enkeltes rolle i teamet.


  På den måde skabes der grobund for et godt samarbejde, hvor den enkelte medarbejder også føler sig hørt og set i det store hele.

  Skab en god arbejdsplads med teamcoaching

  Teamcoaching stiller spørgsmålstegn ved, om jeres værdier som organisation rent faktisk efterleves internt imellem jer. Det er samtidig en måde at gøre status på, hvordan I som team kan videreudvikle egne kompetencer i samspil med hinanden.

  Og det starter først og fremmest med en god arbejdsplads.

  Gennem team coaching tager vi fat på fundamentet for, hvordan vi skaber en god og behagelig arbejdsplads for hele teamet.

  I team coaching fokuserer vi sammen på:

  • Hvordan I er overfor hinanden
  • Hvordan I interagerer med hinanden
  • Hvordan I gerne vil arbejde sammen

  Teamcoaching flader hierarkiet ud

  Mine teamcoachingforløb flader hierarkiet i organisationen ud – for de er både henvendt til medarbejdere og ledere.

  Det gør jeg, fordi det i bund og grund handler om at tale og kommunikere i øjenhøjde. For at styrke det samlede fællesskab er det vigtigt, at kommunikationen er lige på tværs af alle niveauer.

  Formålet med team coaching er, at alle bliver opmærksomme på alle de små ting i dagligdagen, som udløser konflikter, misforståelser og i sidste ende ineffektivitet.

  Ved at italesætte det på tværs af alle niveauer i organisationen kan I som team etablere et fælles ståsted at arbejde videre fra. Ring til mig på 60 80 22 93 eller send en mail til mig på lene@tuning8people.dk, og lad os sammen skabe en god arbejdsplads.

  MINE KUNDER SIGER

  Typiske emner, I kan arbejde med under teamcoaching

  Ethvert team er en levende organisme af forskellige mennesker. Derfor er der ikke et eneste forløb, som er ens. Dog kan visse emner gå igen på tværs af de enkelte organisationer.

  Emner, som ofte bliver taget op under sessioner i teamcoaching, kan være:

  • Kraftfuld og effektiv kommunikation
   Aktiv lytten
  • Konstruktiv konflikthåndtering
   Overbevisninger
  • Enneagrammet med styrken i forskelligheder, feedback, produktive møder osv.

  Til inspiration

  Glade ansatte er vigtigere end glade kunder. Sørger du for, at dine medarbejdere trives, vil det automatisk også tiltrække interessenter i enhver form.

  Det understøttes også af IMD Professor Rosa Chuns undersøgelse af, hvordan omsætningen falder, når medarbejdertilfredsheden er lavere end kundernes.

  Are you benefiting from your reputation

  Sådan laver du selv teamcharter

  Gennem teamcoaching har jeg lært flere, hvordan de laver teamcharter og spilleregler. Det har skabt stor succes i diverse afdelinger, teams og som projektleder.

  Jeg kommer gerne ud og viser jer, hvordan I gør, på en workshop. Se workshoppen her:

  Kunsten at samarbejde

  Se processen for teamcoaching

  Et forløb i teamcoaching strækker sig over en given periode, som vi i fællesskab definerer. Forud for forløbet har alle i teamet været igennem mindst én eller flere individuelle samtaler.

  Efter aftale inkluderer jeg talenttesten TT38 i forløbet for at identificere teamets talenter, og hvordan det påvirker samarbejdet. Under hele forløbet indgår lederen i opfølgende individuel coaching og sparring.

  Mine metoder tager udgangspunkt i typologiværktøjet Enneagrammet, som jeg naturligt inddrager i teamcoaching.

  Hvad er Enneagrammet?
  Enneagrammet er en 2500 år gammel visdomstradition, som indeholder moderne udviklingspsykologier. Enneagrammet beskriver ni typer på højt, mellem og lavt niveau og er et effektivt redskab til indsigt og selvindsigt.

  Det beskriver udviklingsvejene for hver enkelt type. Enneagrammet beskriver ikke, hvem du er, men hvad du gør.

  Hvad kan du bruge Enneagrammet til?
  Du er langt mere end en type. Når vi åbner op for Enneagrammets visdom, åbner vi op for din personlige boks. På den måde vil du frit kigge ud og ind til ni helt unikke typer, som med hver deres forskelligheder giver dig adgang til helt nye indsigter.

  Det giver nogle “aha”-oplevelser i forhold til jeres kommunikation og samarbejde i teamet.

  På den måde drager I nytte af forskellighedernes energier – fremfor at lade dem skabe misforståelser og udfordringer, som står i vejen for jeres fremgang.

  Bliv kontaktet

   SKAB STÆRKE FÆLLESSKABER MED TEAM COACHING

   HER KAN DU SE PROCESSEN I TEAM COACHING

   Gennem tilpassede og veldokumenterede metoder identificerer jeg de kompetencer og udfordringer teamet allerede er i besiddelse af. Formålet er at udvikle gruppedynamikken og udfordringerne heri. Team Coaching metoden bidrager til at skabe indsigt i og anerkendelse af de grundlæggende forskelle mellem medarbejdere og ressourcer i teamet, samt ikke mindst optimere og effektivisere samarbejdet. Jeg udvikler både teamet som helhed og den enkeltes rolle i teamet.

   Team coaching  tager fat på fundamentet for, hvordan vi skaber en god arbejdsplads. Fundamentet tager udgangspunkt i hvordan vi er overfor hinanden og hvordan vi gerne vil arbejde sammen. Derfor laver jeg altid forløb for leder og medarbejdere sammen. Det gør jeg, fordi det i bund i grund handler om at tale sammen i øjenhøjde og blive opmærksomme på alle de små ting i dagligdagen, som frembringer konflikter, misforståelser og ineffektivitet.

   Ethvert team er en levende organisme af forskellige mennesker og derfor er der ikke et eneste forløb, som er ens. Emner, som bliver taget op under sessioner i teamcoaching er f.eks. kraftfuld kommunikation, aktiv lytten, konflikthåndtering, overbevisninger, Enneagrammet med styrken i forskelligheder, feedback, produktive møder etc. 

    

   Til inspiration

   Glade ansatte er er vigtigere end glade kunder

   Hvilket understøttes af IMD Professor Rosa Chuns undersøgelse om hvordan omsætningen falder når medarbejdertilfredsheden er lavere end kundernes.

   Are you benefiting from your reputation

   Sådan laver du selv teamcharter

   Jeg har lært flere hvordan de laver teamcharter og spilleregler med stor succes i egen afdeling, team  eller som projektleder.

   Jeg kommer gerne ud og lærer jer det i din virksomhed. Se workshoppen her: 

   Kunsten at samarbejde

   Et team coaching forløb strækker sig over en given periode. Forud for forløbet har alle i teamet været igennem mindst en eller flere individuelle samtaler. Efter aftale inkluderer jeg talenttesten TT38 i forløbet for at identificere teamets talenter og hvordan det påvirker samarbejdet. Under hele forløbet indgår lederen i opfølgende individuel coaching og sparring. Jeg er meget inspireret af typologiværktøjet Enneagrammet, som jeg naturligt inddrager i team coaching.

   KORT OM ENNEAGRAMMET
   Enneagrammet er en 2500 år gammel visdomstradition, som indeholder moderne udviklingspsykologier. Enneagrammet beskriver ni typer på højt, mellem og lavt niveau og er et effektivt redskab til indsigt og selvindsigt, fordi det beskriver udviklingsvejene for hver enkelt type. Enneagrammet beskriver ikke hvem du er, men hvad du gør.

   Du er langt mere end en type. Når vi åbner op for Enneagrammets visdom, åbner vi op for din personlige boks. På den måde vil du frit kigge ud og ind til ni helt unikke typer, som med hver deres forskelligheder, giver dig adgang til helt nye indsigter. Det giver nogle aha oplevelser i forhold til jeres kommunikation og samarbejde.

   På den måde drager I nytte af forskellighedernes energier – fremfor at lade dem skabe misforståelser og udfordringer.

   TIL INSPIRATION

   Din virksomheds succes afspejler sig i kvaliteten af jeres fundament

   Bliv kontaktet

    Klare mål for forretningen og teamet:

    ⇒Fælles værdier & retningslinjer for samarbejdet – udvikling og gruppedynamik

    ⇒Fælles vision og mission for teamet – retning og mening

    ⇒Fælles målsætning for hvordan teamet kan arbejde optimalt

    ⇒Løbende sparring/coaching med lederen og evt. teammedlemmerne

    Du får:

    ⇒Fælles referenceramme, fælles sprog for teamets samarbejde

    ⇒Indsigt og forståelse af egne reaktions- og adfærdsmønstre

    ⇒Anerkendelse af værdien i forskelligheder

    ⇒Indsigt i og effektiv udnyttelse af synergier og ressourcer i teamet

    ⇒Indsigt i potentielle faldgrupper og konfliktområder i teamet

    Arbejdsformen veksler mellem fælles øvelser, refleksion og implementering.

    TEAMUDVIKLINGSMODELLEN

    ⇒Fundament for opbygning af teamet

    ⇒Indsigt i hinandens styrker, fælles værdier og støttende regler

    ⇒Fælles retning for det mål, som teamet ønsker at arbejde for sammen

    ⇒Synliggørelse af nye handlinger for at opnå visionen

    ⇒Enighed i teamet om konkret måde at være på for at opnå visionen

    ⇒Hvordan sikrer teamet måden at være på for at opnå visionen

    ⇒Enighed i teamet om hvordan målet skal implementeres

    ⇒Teamets nye muligheder for hvem og hvad synliggøres

    FEEDBACK FRA TEAMS

    • Forståelse/accept af forskelligheder
    • Bedre sammenhold og kommunikation
    • Vi har et fælles mål og ved hvor vi skal hen
    • Fokus på at vi er et fælleskab
    • Vi lytter og bruger hinandens kompetencer
    • Synliggjort roller i teamet
    • Vægt på hvad vi selv kan gøre i forhold til kommunikation og overlevering af opgaver
    • Melde ærligt ud i stedet for at gå og surmule
    • Større forståelse for hvor dybt konflikter sidder og vigtigheden i at løse dem tidligt
    • Samlet billede af mine kolleger

    FEEDBACK FRA TEAMLEDERE

    • Synliggørelse af dagligdagsting
    • Øget opmærksomhed på den enkeltes behov
    • Vi har nu noget konkret at stå sammen om
    • Fokus på hvad den enkelte kan gøre
    • Alle kom på banen
    • God tone og positiv stemning
    • Der er lagt et fundament for at skabe resultater internt såvel som eksternt
    • Stemningen i teamet er virkelig god, og vi arbejder mere sammen end før, så noget er sket
    • Mit ledelsesteam og jeg fik virkelig åbnet øjnene op for gruppedynamikken og de udfordringer heri

    FEEDBACK TIL TEAMCOACH

    • Super faciliteret med opmærksomhed på at få alle med
    • Du har styret flokken godt – vi er rigtig gode til at miste retning under møder
    • God til at fange energien
    • Veloplagt
    • God til også at få os ud af tankerne og ned i kroppen
    • Der blev givet plads til alle
    • Alle bød ind til fællesskabet
    • God til at udfordre og til at få os til at åbne op og deltage
    Lyder det interessant?

    Kom i gang med din personlige udvikling!

    Kontakt mig i dag, og få hjælp til at komme videre. 

    Jeg er meget aktiv på LinkedIn. Her følger jeg med og deltager i forskellige debatter, kommenterer, laver egne opslag og artikler. Du er velkommen til at linke med mig, være en del af mit LinkedIn netværk og opleve endnu flere af mine personlige referencer.

    Følg mig på Linkedin: