Den virkelige virkelighed

Arbejdsmarkedet er i konstant forandring og tendensen er, at det kun går en vej, hastigt fremad med flere og hyppige forandringer i jagten på at skabe organisationer med øget vækst og bundlinje. De medarbejdere og ledere, som er forandringsparate og kan tilpasse sig hurtigt er i høj kurs, for når nye tiltag skyller ind over […]

Ordet ROBUST sælger bare bedre

“Jeg kom sådan til at tænke på dig, da jeg læste den her” blev mailen indledt med. ‘Den her’ var artiklen ”Arbejdsgivere efterspørger robusthed” fra ugebrevet A4. Og mailen fortsatte: “Skal det virkelig til at være moderne? At man som arbejdsgiver ikke længere skal bidrage til arbejdsmiljø og glæde? Og efterfølgende bare kan byde medarbejderne alt muligt? […]